0
10 otázek pro ... Jakuba Verlíka

30.11.2020 00:10:00 (5 hodin a 49 minut)

Mgr. Jakub Verlík je advokátem advokátní kanceláře Eversheds Sutherland, kde působí od roku 2015. Ve své praxi se věnuje převážně právu obchodních společností, smluvnímu právu a M&A. Dále se rovněž dlouhodobě zabývá problematikou svěřenských fondů a nástupnictvím v ... Více

0
Vývoj pojmu veřejné instituce v zákoně o svobodném přístupu k informacím

30.11.2020 00:09:00 (5 hodin a 50 minut)

Výklad pojmu veřejné instituce podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SvInf“ nebo „informační zákon“) je stále aktuálním tématem a tento pojem byl teprve nedávno v judikatuře ... Více

0
Určení výše škody způsobené úpravou počtu kilometrů na tachometru a trestný čin podvodu

30.11.2020 00:08:00 (5 hodin a 51 minut)

V říjnu 2019 uspěla advokátní kancelář Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. u Nejvyššího soudu ČR s dovoláním, když Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 16. 10. 2019, č. j. 8 Tdo 1153/2019-209 zrušil rozhodnutí soudu druhého a prvního stupně, kterými byla ... Více

0
Manželé na jednom pracovišti a jejich společné podnikání.

30.11.2020 00:08:00 (5 hodin a 51 minut)

Zákoník práce č.262/2016 Sb., (dále zák. práce) a další pracovněprávní předpisy nevylučují zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Přesto se objevují v opatřeních zaměstnavatelů (např. ... Více

0
Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

28.11.2020 00:01:00 (2 dny, 5 hodin a 58 minut)

Kdo v Senátu nejvíc ovlivní zákony? Hrst právníků musí ohlídat, aby se vyhnul politikaření a populismu | Provokace ,V síti‘. Lze postavit sexuální predátory před soud? | O závěť žádá notáře stále více lidí. Nehrozí její ztráta | JUDr. Tomáš Sokol: Pár slov ke ... Více

1
Stravenkový paušál, co tato novinka znamená pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele?

27.11.2020 00:10:00 (3 dny, 5 hodin a 49 minut)

V daňovém balíčku pro rok 2021 najdeme novinku v podobě tzv. stravenkového paušálu. Zákon prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a těší se dle průzkumů podpoře mezi zaměstnanci i zaměstnavateli.[1] Pokud zákon projde Senátem a v případě stravenek je ... Více

3
Zemřel prezident Exekutorské komory ČR, JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

27.11.2020 00:10:00 (3 dny, 5 hodin a 49 minut)

Exekutorská komora České republiky s hlubokým zármutkem dává na vědomí, že 26. 11. 2020 zemřel ve věku 63 let po krátké těžké nemoci soudní exekutor JUDr. Vladimír ... Více

3
Minimalizace rizik prodávajícího nemovité věci ve vztahu k zástavnímu právu úvěrující banky kupujícího

27.11.2020 00:07:00 (3 dny, 5 hodin a 52 minut)

Navzdory zásadnímu vlivu koronavirové pandemie na život a podnikání v České republice kontinuálně roste počet hypotečních úvěrů poskytovaných občanům i podnikatelským subjektům ze strany úvěrujících bank.[1] Jednou z nejtypičtějších situací, pro kterou je hypoteční ... Více

2
Započtení nejisté nebo neurčité pohledávky podle ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku

27.11.2020 00:07:00 (3 dny, 5 hodin a 52 minut)

S přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) se do našeho právního řádu dostalo nové ustanovení v podobě § 1987 odst. 2 tohoto zákona ve znění „pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není“. Toto ... Více

1
Novela trestního práva – vyjádření obžalovaného a dohodovací řízení

26.11.2020 00:10:00 (4 dny, 5 hodin a 49 minut)

Poslední velká novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a dalších trestněprávních předpisů mimo jiné od 1.10.2020 přinesla novou možnost procesního postupu při hlavním líčení, díky které lze ve věci rozhodnout rychleji a efektivněji. Tato úprava slibuje snížení ... Více

3
Milí rodiče, střídat!

26.11.2020 00:09:00 (4 dny, 5 hodin a 50 minut)

Dnes představovaný nález Ústavního soudu ze dne 2. září 2020, sp. zn. IV. ÚS 4156/19 se týká rodinného práva. Konkrétně praktické otázky realizace styku tzv. nerezidentního rodiče s dítětem. A to, kdo si pro dítě přijede a kdo dítě odveze zpět. Na první pohled snad tato ... Více

2
Jednatelské smlouvy po novele zákona o obchodních korporacích

26.11.2020 00:07:00 (4 dny, 5 hodin a 52 minut)

Od. 1. ledna 2021 se stane účinným zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona o obchodních ... Více

5
K zásadě rovnosti účastníků ve správním řízení

26.11.2020 00:07:00 (4 dny, 5 hodin a 52 minut)

Zásada rovnosti jako jedno ze základních východisek pro vedení správního řízení, je zakotvena v § 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „SŘ.“) Formálními nedostatky při vedení správního řízení však často ... Více

4
Novelizace trestních předpisů: posun k modelu vyjednávání o druhu a výši trestu při doznání a důraz na majetkový postih pachatelů trestné činnosti

25.11.2020 00:09:00 (5 dnů, 5 hodin a 50 minut)

Dnem 1. 10. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další ... Více

3
Ještě k regionálním rozdílům v odměňování

25.11.2020 00:08:00 (5 dnů, 5 hodin a 51 minut)

Řada autorů již publikovala komentáře k rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. července 2020, ve kterém se Nejvyšší soud negativně vyjádřil k systému rozdílného regionálního odměňování u celostátně působícího zaměstnavatele. Jeden aspekt věci si však přece jen ... Více

5
Lustrace a obhlídka nemovitých věcí ze strany insolvenčního správce

24.11.2020 00:10:00 (6 dnů, 5 hodin a 49 minut)

Jedním ze základních úkolů insolvenčního správce je provést důkladnou lustraci a související obhlídku nemovitých věcí. Cílem je získat co největší množství informací ohledně nemovité věci a její následné zpeněžení za co nejvyšší cenu. Efektivní lustrace rovněž ... Více

1
Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její význam pro trestní praxi

24.11.2020 00:09:00 (6 dnů, 5 hodin a 50 minut)

1. října 2020 nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Novela je vstřícná vůči právnickým osobám, neboť významně zkracuje dobu, po kterou trvají negativní následky jejich odsouzení. V případě některých uložených trestů jako je zákaz ... Více

1
Zneužití práva v pracovněprávních vztazích

24.11.2020 00:08:00 (6 dnů, 5 hodin a 51 minut)

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1815/2018 ze dne 31. 10. 2019 uvedl, že neshledává důvody ke změně svého právního názoru, dle kterého v pracovněprávních vztazích je zneužitím práva třeba rozumět toliko jednání, které je „vedeno přímým úmyslem ... Více

1
10 otázek pro ... Blanku Vlachovou

23.11.2020 00:10:00 (7 dnů, 5 hodin a 49 minut)

JUDr. Blanka Vlachová vystudovala práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je advokátkou brněnské pobočky advokátní kanceláře Taylor Wessing, kde se specializuje především na oblast Corporate, M&A a Commercial. Pokud jí to čas a situace dovolí, ... Více

4
Může povinná osoba dle AML zákona kopírovat občanský průkaz a cestovní doklad klienta bez jeho prokazatelného souhlasu?

23.11.2020 00:09:00 (7 dnů, 5 hodin a 50 minut)

V praxi v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. povinné osoby často řeší otázku, zda mohou pro účely identifikace a kontroly klienta pořídit kopii jeho občanského průkazu nebo cestovního dokladu bez souhlasu klienta, či pouze s ... Více