29
Kdy je výkon práva, který odpovídá zákonu, v rozporu s dobrými mravy?

7.10.2021 00:10:00 (358 dnů, 15 hodin a 6 minut)

I v případě výkonu subjektivního práva v souladu se zákonem lze takový postup shledat rozporným s dobrými mravy, jak opětovně potvrdil Ústavní soud, nejaktuálněji v nálezu ze dne 11. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS ... Více

1
Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

7.10.2021 00:09:00 (358 dnů, 15 hodin a 7 minut)

V prvním díle článku jsme se zabývali obecně pojmem nepříznivých klimatických podmínek a soukromoprávními smlouvami o dílo uzavíranými pouze podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Tento druhý díl se ... Více

31
Novinky z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc září 2021

6.10.2021 00:10:00 (359 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Vážení čtenáři,v rámci našeho prvního letošního podzimního newsletteru Vám přinášíme pravidelný přehled o dění na poli české a evropské regulatoriky. V zářijovém vydání bychom rádi upozornili zejména na revizi pravidel EU v oblasti pojišťovnictví a novou sadu Q&As ... Více

26
Nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

6.10.2021 00:08:00 (359 dnů, 15 hodin a 8 minut)

Nový stavební zákon přináší nejstriktnější přístup k černým stavebníkům minimálně od roku 1977. Jde o reakci na stav, kdy zhruba 10 % všech realizovaných staveb v ČR bylo povolováno v rámci režimu dodatečného povolování. Pokud budeme vycházet z oficiálních dat pro ... Více

21
Zvuková ochranná známka

5.10.2021 00:10:00 (360 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Platností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „nařízení o ochranných známkách“) byl z unijní regulace ochranných známek odstraněn požadavek na „grafické zobrazení ochranné známky“. ... Více

21
Výpověď z nájmu bytu pro neužívání bytu i podle současného občanského zákoníku?

5.10.2021 00:07:00 (360 dnů, 15 hodin a 9 minut)

Skutečnost, že nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo využívá jen občas, byla výslovným důvodem k výpovědi z nájmu bytu dle zrušeného občanského zákoníku. Jak je tomu nyní? Lze neužívání bytu použít jako účinný výpovědní důvod z ... Více

1
10 otázek pro ... Adélu Šípovou

4.10.2021 00:10:00 (361 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Mgr. Adéla Šípová je samostatnou advokátkou s dřívější zkušeností s praxí ve velkých mezinárodních advokátních kancelářích. Specializuje se na právo veřejného zadávání, trestní právo včetně obhajoby a občanské právo. Na podzim roku 2020 se stala senátorkou za ... Více

1
Předsmluvní odpovědnost

4.10.2021 00:09:00 (361 dnů, 15 hodin a 7 minut)

Původ institutu předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo) je obecně připisován německému právnímu prostředí. Právě tam měl tento institut vzniknout v 2. polovině 19. století, a to na základě právní nauky Rudolfa von Jheringa.[1] Podstatou institutu předsmluvní ... Více

25
Judikatura Ústavního soudu k osvojení dítěte stejnopohlavními a nesezdanými páry

4.10.2021 00:08:00 (361 dnů, 15 hodin a 8 minut)

Článek obsahuje přehled judikatury Ústavního soudu k osvojení dítěte stejnopohlavními a ... Více

0
Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

2.10.2021 00:01:00 (363 dnů, 15 hodin a 15 minut)

\"Ústavní dodatek\" na obranu se zbraní již v účinnosti! | Kateřina Šimáčková bude novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva | ÚOHS potrestal ministerstvo vnitra pokutou 800.000 Kč za nákup zbraní bez tendru | ÚS odmítl stížnost pošty v kauze nerovného odměňování ... Více

1
Covid-19 jako nemoc z povolání?

1.10.2021 00:10:00 (364 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Již více než rok a půl se celý svět potýká s pandemií onemocnění Covid-19. Ačkoliv se její šíření dosud nepodařilo zastavit, uplynul již dostatek času pro vyvození určitých právních důsledků. Jedním z nich by s ohledem na níže uvedené mohlo být zařazení ... Více

1
Nové ústavní právo bránit se zbraní

1.10.2021 00:09:00 (364 dnů, 15 hodin a 7 minut)

Od 1. října 2021 bude účinné doplnění Listiny základních práv a svobod, které bude výslovně zakotvovat právo na obranu života se zbraní na ústavní úrovni. Článek 6 odst. 4 Listiny tak nově nalezneme ve znění: „Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl ... Více

3
Postavení věřitelů jako účastníků insolvenčního řízení. Nezajištěný a zajištěný věřitel

1.10.2021 00:08:00 (364 dnů, 15 hodin a 8 minut)

Věřitel, kterému svědčí některé ze zákonných práv vedoucích k přednostnímu způsobu uspokojení jeho pohledávky, musí toto právo jednak tvrdit v přihlášce, tak i doložit příslušnými listinami. V přihlášce musí uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze ... Více

9
Budování státního cloudu po novele DEPO: Jak být moderním zadavatelem a poptávat vlastní cloud computing?

30.9.2021 00:10:00 (365 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Po roce existence nové právní úpravy poskytování cloudových služeb orgánům státní správy je účinná další novela, která zavedená pravidla zásadně mění. Stejně jako vloni však i tentokrát chybí prováděcí předpisy a v novinkách tak není snadné se vyznat, proto jsme ... Více

29
Čtete potvrzení zasílaná soudem v návaznosti na Vaše elektronická podání?

30.9.2021 00:09:00 (365 dnů, 15 hodin a 7 minut)

Zasíláte soudu elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem, ale nečtete již důkladně e-mailová potvrzení, která Vám přijdou od soudu v návaznosti na zaslaná podání? Riskujete, že přehlédnete důležité sdělení od soudu, že Vaše podání vykazuje nějaké ... Více

1
Ochrana třetích osob před mobiliární exekuci

30.9.2021 00:08:00 (365 dnů, 15 hodin a 8 minut)

Soudní exekutor může v rámci exekučního řízení vymáhat zaplacení peněžité částky způsoby stanovenými zákonem v § 59 odst. 1 exekučního řádu[1], a to obvykle v posloupnosti dle § 58 odst. 2 exekučního řádu. Exekuce může být provedena mimo jiné i prostřednictvím ... Více

4
Revoluce v předkládání dokumentace o zadávacím řízení ÚOHS

29.9.2021 00:08:00 (366 dnů, 15 hodin a 8 minut)

Každý zadavatel, jehož postup byl někdy napaden u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), se již nepochybně setkal s poměrně striktními pravidly pro předkládání dokumentace o zadávacím řízení. Úřad po zadavatelích vždy požadoval předkládání ... Více

7
Právo sociálního zabezpečení - k jedné systémové důchodové křivdě

29.9.2021 00:07:00 (366 dnů, 15 hodin a 9 minut)

Jedním z velkých dlouhodobých celospolečenských témat je chybějící důchodová reforma. Popravdě řečeno moc reálných řešení není – buď ještě zvýšit věk odchodu do penze, nebo přistoupit k navýšení sazby pojistného na sociální (resp. důchodové pojištění), což ... Více

7
10 otázek pro ... Ilonu Černochovou

27.9.2021 00:10:00 (368 dnů, 15 hodin a 6 minut)

JUDr. Ilona Černochová působila10 let jako právník v korporátním prostředí. Krátce po narození prvního syna začala podnikat jako samostatný advokát. Spolu s kolegou Zajíčkem vybudovala advokátní kancelář, která si našla své místo na trhu zejména díky úzké specializaci ... Více

10
Volný pohyb neosobních údajů, vztah k GDPR

27.9.2021 00:10:00 (368 dnů, 15 hodin a 6 minut)

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii[1], které vstoupilo v platnost dne 28. května 2019 („Nařízení“), zůstalo trochu ve stínu svého „staršího sourozence“ Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Nicméně pro podniky, které ve ... Více