0
S hrdost a pchou.....

16.11.2020 22:55:48 (7 dnů, 16 hodin a 19 minut)

Ve 2. kapitole 1 Korintskm Pavel pše:  ·  1Ani j, brat,když jsem pišel k vm, nepišel jsem vm hlsat Bož tajemstv nadnesenmislovy nebo moudrost.·  2Rozhodl jsem ... Více

0
Kdo z vs zemel spolu s Kristem a kdy se tak stalo?

15.11.2020 15:15:50 (8 dnů, 23 hodin a 58 minut)

Ve svtosti ktu ukonil star lovk v ns nadobro svoji existenci - už ho nen - zemel spolu s Kristem. To aby se z kestn vody a z Ducha svatho mohl v tu samou chvli ktu narodit lovk do "novosti života" - dt Bož,  "d"  tajemnho Kristova tla  ... Více

0
KC: Sexuln devianty vol za Biskupy a Kardinly sm Bh

15.11.2020 15:15:20 (8 dnů, 23 hodin a 59 minut)

Oko tady raz velkohubou nabubelou mskou ideologii vlunosti a jedinenosti KC opakovanmi tvrzenmi o tom, že:"J psal ve skutenosti obecn o všech nekatolickch crkvch , uskupench i sektch, kter maj spolen to, že jejich "biskupov" nemaj apoštolskou posloupnost pedvn služby skrze ... Více

0
Roušky

13.11.2020 12:30:53 (11 dnů, 2 hodiny a 43 minut)

Karantna, depka, roušky. No jo.Mme to všichni tžk. Zasmjme se tedy spolu. I humor je dar bož.Slyšel jsem vborn fr, kter by mohl drobtko ulehit nš každodenn život i nhled na nepjemnosti ohledn nošen roušek. Aneb mohlo by bt i h..Až budeš splati na roušku, tedy ... Více

0
Hešokajcsmus a modlitby za satana a zl duchy.

13.11.2020 12:30:23 (11 dnů, 2 hodiny a 44 minut)

Jeden zdejš katolk o sob tvrd, že je neustle kajcm se hšnkem a tento svj duchovn stav popisuje jako rst ke svatosti a k dokonalosti.Žel nedokže tento svj pkladn hešokajc stav blže popsat tak, aby ppadn zjemci o katolicismus ho mohli pkladn použt. Je zde nkdo kdo svj permanentn hešokjc ... Více

0
Dopis bvalho apoštolskho nuncia v USA Donaldu Trumpovi

13.11.2020 12:29:53 (11 dnů, 2 hodiny a 44 minut)

Pane prezidente,dovolte mi, abych vs oslovil v tuto hodinu, kdy osud celho svta ohrožuje globln spiknut proti Bohu a lidstvu. Pšu vm jako arcibiskup, jako nstupce apoštol, jako bval apoštolsk nuncius ve Spojench sttech americkch. Pšu vm uprosted mlen svtskch i nboženskch autorit. Mžete ... Více

0
Paula White, duchovn pastorka Donalda Trumpa,

13.11.2020 12:29:23 (11 dnů, 2 hodiny a 45 minut)

je vskutku zvlštn dma. Znovuzrozenletnin kesanka, kazatelka, lenka nkolika crkv a televangelistkakritizovan za finann machinace a hereze. Je dvakrt rozveden a spekulovalose dokonce, že mla pomr s Benny Hinnem. Hls evangelium prosperity a jakuvd profesor teologie Michael Horton, tvrd, že ... Více

0
Okovy mskokatolick lži

7.11.2020 00:11:03 (17 dnů, 15 hodin a 3 minuty)

Oko tady pomrn asto vkld v diskusch z pozice uitelsk autority "neotesiteln a neoddiskutovateln axiomy vry"  -  pouky mskokatolickho katechismu.A snaž se tm dehonestovat nemsk crkve a spoleenstv. A zdraznit mskokatolickou vlunostViz napJ ... Více

0
Kvli lidskm prvm a naš svobod nechme lidi umrat

7.11.2020 00:10:36 (17 dnů, 15 hodin a 4 minuty)

Jak to, že na zvldla pandemii a  u ns se stav nezlepšuje? Mm informace onron prci v nemocnici, kter je akciovou spolenost. Tam zdravotnkmnikdo ždn penze nepid jako sttnm nemocnicm. Zamstnavatel je ženou doprce, i když jsou nemocn. Ostatn padaj na hubu vyerpnm. Zatmco mdia zajmosud umlc, ... Více

0
UPOZORNN NA BLŽC SE VYTRŽEN CRKVE

7.11.2020 00:10:09 (17 dnů, 15 hodin a 4 minuty)

Každ soudn lovk dnes vid, že negativn udlosti akceleruj, nelze je pibrzdit, tm mn pak zastavit. Nalzme se už ve fzi volnho pdu.Celospoleensk i prodn katastrofy globlnho rozsahu jsou již NEODVRATN.Te už jde jen o jedno jedin: PATIT KE KRISTOV CRKVI!!!Bezduchm plcnm se ke Kristov crkvi ... Více

0
Rosa Nocturna - Svtlonoš

7.11.2020 00:09:41 (17 dnů, 15 hodin a 5 minut)

Chtl bych se optat zdejšch kesan, zda považuj texty v nsledujc psnice za a) oslavu Bohab) oslavu blac) ani jedno z toho - je to prost jen obyejn psnika / umleck licence bez nboženskch ... Více

0
PROTEST

7.11.2020 00:09:14 (17 dnů, 15 hodin a 5 minut)

Dne 28.10. 2020 byl zde na GS vložen mj lnek MŽETE MI NKDO PORADIT?V tomto lnku jsem uveejnil odkaz na video "Podkovn statenm lkam" na ... Více