0
Bze

23.3.2019 10:31:06 (1 den, 18 hodin a 25 minut)

Jist jste nkte z vs etli kapitolu z 2.Mojžšovy, kdy lid opoušt Egypt. Mojžš jednoho dne s Bohem rozmlouv na hoe. Krtce se s vmi chci podlit s 19. a 20. kapitolou, kdy jednou ten odstavec v Psmu pln pede mnou ožil a šla z toho bze- jak se lid tam ... Více

0
Bl heterosexuln kesansk muž

22.3.2019 09:20:16 (2 dny, 19 hodin a 36 minut)

Tak vm pijde, že bl heterosexuln muž je dneska nejutlaovanjš menšina (nkde už hodn mal menšina) ze všech? Pla dan, ml, drž hubu a krok, pla z dan rzn neziskovky pro buzky a tmavjš spoluobany a musulmany a dvky pro XY ... To je njak ddin vina za kolonialismus? Njak kolektivn nebo ddin ... Více

0
Ždnho lovka bez hchu jsem nepoznal, ale jen bojovnky.

21.3.2019 10:35:34 (3 dny, 18 hodin a 21 minut)

 Jak už jsem psal.Jan je star lovk se všemi zdravotnmiproblmy st, kter psob  psychickyna starho lovka.Svm zpsobem  je až nešastn.Vid, co se stalo  a dje se sbory, a PnJežš stle nepichz. Vid, jak se pch zlo kolem. D se to zlo v lidechnjak zastavit?  On v, co to ... Více

0
Marie

15.3.2019 09:10:37 (9 dnů, 19 hodin a 46 minut)

Marie stla u okna a pozorovala zimn krajinu. Ta nabzela chvatn obraz jak dokže vytvoit jen mrz. Mla rda ten pocit, že je v teple domova, raditor pjemn sl a ona si ten svj okamžik ... Více

0
vaha o vin a trestu

15.3.2019 09:09:45 (9 dnů, 19 hodin a 47 minut)

Bh je svtlo, kdo s nm m obecenstv, nemže btve tm. Kde se musel Adam odvrtit, aby nebyl ve svtle? Kde se kolem sebe podval,tam byl Bh, svtlo a ... Více

0
Soumrak katolictv ?

15.3.2019 09:08:54 (9 dnů, 19 hodin a 47 minut)

V poslednm msci jsem objevil na youtubu spousty materil z prosted katolick crkve v Polsku, ze kterch je zejm, že ortodoxn katolictv docela rychle kon  - a to v celosvtovm mtku, pitom tak v Polsku.Dje se tak ve dvou rovinch:1) Spousty katolk odchz z katolick crkve do charizmatickch, letninch ... Více

0
Svoboda zan a psob v ns

15.3.2019 09:08:02 (9 dnů, 19 hodin a 48 minut)

10A ekl mi: „Nezapeeuj knihu se slovy tohoto proroctv: as je blzko. 11Kdo kivd, a kivd dl, kdo je pošpinn, a zstane ve špn – kdo je spravedliv, a zstane spravedliv, kdo je svat, a setrv ve ... Více

0
Ospravedlnn hšnci

15.3.2019 09:07:11 (9 dnů, 19 hodin a 49 minut)

Rd bych ptel se spolen s vmi zamšlel nad pojmem "ospravedlnn hšnci" nebo "ospravedlnn hšnk".  Je pravdou, že všichni zhešili a nedostv se jim Bož slvy. A ti, kte uv v Ježše a pijmou Ho za svho Pna, jsou ospravedlnn zadarmo Bož milosti skrze vykoupen, kter je ... Více

0
Kto je lovek z Rimanom 7

15.3.2019 09:06:19 (9 dnů, 19 hodin a 50 minut)

Vklad Rimanom 7 kapitoly.inm to, o nechcem... Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?Sme pod zkonom alebo pod milosou? loha zkona v našom živote. Kto nad nami panuje? Chceme slži Bohu v novote Ducha alebo v starobe litery? Prinšame ovocie svätosti alebo ovocie smrti?Ako môžeme zska ... Více

0
o u Biblia o smrti ?

12.3.2019 23:55:33 (12 dnů, 5 hodin a 1 minutu)

... Více

0
1335-1290=45

12.3.2019 08:35:33 (12 dnů, 20 hodin a 21 minut)

Než zanu pst, dovoluji si upozornit, že se jedn o spekulaci, kterou jsem vydedukoval z biblickch znalost, z adventistickch biblickch vklad a toho jak se proroctv postupn napluj ve svtovch udlostech.Zajmaj mne nzory ostatnch.lnek je uren tm, co maj dobrou znalost Psma a kesansk historie, proto ... Více

0
Americk novo-kalvinismus – „druh život“ Jana Kalvna?

10.3.2019 22:55:35 (14 dnů, 6 hodin a 1 minutu)

Novo-kalvinismem oznaujeme teologickou pozici a s n spojen hnut, kter zhruba v poslednm desetilet rozeilo hladinu teologickho diskursu v sti crkv evangelikln provenience v USA a jemuž se dostalo i vydatn mediln pozornosti. [1] Nejproblematitjšm prvkem tohoto oživen i oživnut post-reformanho ... Více

0
Extremismus

9.3.2019 01:10:40 (16 dnů, 3 hodiny a 46 minut)

Nen už takka dne, aby lovk neslyšel njak šokujc, nesmrn hloup, extremn nzor. Takov nzory jsou dnes velmi modern, a provz je obava aby se nestaly spoleenskou normou.m vtš hloupost, tm vce ji masmdia propaguj s clem pohoršit. Bude za pr EU parlament hlasovat o limitech oxidu uhelnatho kter ... Více

0
Bezbeh liberalismus

9.3.2019 01:10:13 (16 dnů, 3 hodiny a 46 minut)

Ždm diskutujcho Cizince aby podal vysvtlen k tmto svm kontroverznm kesansko liberlnm ... Více

0
esk biblick spolenost – bezen msc Bible

9.3.2019 01:09:45 (16 dnů, 3 hodiny a 47 minut)

Bible je soubor starovkch text, kter kesanstv a zsti i judaismus považuj za posvtn a inspirovan Bohem. Proto se nazv tak Psmo svat (latinsky Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krtce ... Více

0
Pst a jak je vlastn jeho smysl.

9.3.2019 01:09:18 (16 dnů, 3 hodiny a 47 minut)

(Našel jsem na "netu" pr myšlenek na toto tma a prožvme zrovna postn dobu.)Pst a jin druhy odkn spojujeme mj. s kajcnost. Kajcnost souvis s obrcenm, se zeknutm se hchu, s napravovnm jeho nsledk. Tm se dostvme k prvnm ... Více

0
Duka o zneužvn chlapc - k religionista

6.3.2019 18:40:32 (18 dnů, 10 hodin a 16 minut)

odkaz ... Více

0
„Najde Syn lovka na zemi vru, až pijde?“ Nikdo nemže bt otrokem dvou pn

6.3.2019 18:40:05 (18 dnů, 10 hodin a 16 minut)

Je psno - Lukš 18 kapitola : 1Vyprvl jim tak podobenstv, aby vidli, jak je teba stle se modlit a neochabovat. 2kal: „V jednom mst byl soudce, kter se Boha nebl a z lovka si nic ... Více

0
Jeronm Klimeš o homoprech

6.3.2019 02:17:02 (19 dnů, 2 hodiny a 39 minut)

... Více

0
Co prozradil Štpn?

5.3.2019 12:16:07 (19 dnů, 16 hodin a 40 minut)

Štpn je asi skutenvyjmen lovk, obdaen milost  amoc.  Um pedvat evangelium a vše, coje s tm spojeno. Ovšem nesmme zapomenout, že žije v neptelskm  prosted židovskho svta, v nmž židpovažuji kesany za sektu a nenvid ji. A navc je štve, že se k n pidvstle vc žid, že m stle ... Více