0
Společenství praxe pro český jazyk a literární výchovu - 2020

24.11.2020 22:00:16 (2 hodiny a 55 minut)

Společenství praxe proběhlo distančně dne 25. listopadu 2020. Toto je digitální ... Více

0
Jak na Google Classroom ve 2. ročníku ZŠ

24.11.2020 09:21:17 (15 hodin a 34 minut)

Zvládnout záludnosti distanční výuky je výzvou nejen pro učitele, ale i pro jejich žáky. Ti nejmladší se s digitálními technologiemi teprve učí pracovat, a tak seznámení s pravidly komunikace a s online prostředím, ve kterém se mají učit, je důležitou ... Více

0
Digitální gramotnost v praxi ZŠ aneb připravujeme se na proměnu RVP v oblasti ICT

23.11.2020 14:02:56 (1 den, 10 hodin a 52 minut)

Článek přináší ohlédnutí za minikonferencí odborného panelu pro digitální gramotnost. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, ... Více

0
Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Informatiky

23.11.2020 12:07:01 (1 den, 12 hodin a 48 minut)

Společenství praxe ICT na podzim 2020 se uskutečnilo online na počátku listopadu (4. 11. 2020). Online forma nám umožnila, aby se nás na setkání sešlo několik desítek účastníků. Program vznikl ve spolupráci odborných pracovníků NPI ČR a zástupcem ZŠ Strossmayerovo ... Více

0
Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Cizích jazyků

23.11.2020 11:02:56 (1 den, 13 hodin a 52 minut)

Společenství praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online (9. 11. 2020) a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti.  ... Více

0
TÉMA? EMA!

23.11.2020 10:14:41 (1 den, 14 hodin a 41 minut)

EMA je především skvělý KATALOG, shromažďující informace o otevřených materiálech, vhodných pro učitele a výuku, které jsou přístupné na různých portálech a webech. Díky tomu v nich lze snadno vyhledávat z ... Více

0
Zájmena on-line pro 5. ročník

23.11.2020 08:38:22 (1 den, 16 hodin a 17 minut)

Materiál obsahuje sérii digitálních pracovních listů k vyvození a procvičení učiva o zájmenech. Žák se naučí a procvičí určování druhů, rozdíl mezi vztažnými a tázacími zájmeny, naučí se používat MNĚ/MĚ a SEBOU/S SEBOU. Digitální listy byly ... Více

0
Komentář k článku Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech

23.11.2020 08:31:28 (1 den, 16 hodin a 24 minut)

Prosím, všimněte si té skutečnosti, že v angličtině má jiný význam „emergency remote teaching“ zde přeloženo jako „nouzová distanční výuka“ a tradiční již leta praktikovaná „distance education“ či „distance learning“, což je výuka, při níž se ... Více

0
Aktivity na téma ročního období

23.11.2020 08:00:43 (1 den, 16 hodin a 55 minut)

Roční období je téma, které děti provází v mateřské i na základní škole po celý školní rok. V tomto příspěvku Zuzana Tascas představuje nenáročné, na sebe volně navazující aktivity, které lze v mateřské škole realizovat s dětmi všech ... Více

0
Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech

23.11.2020 00:00:00 (2 dny a 55 minut)

Studie shrnující aktuální posun ve významu pojmů vztahujících se k výuce na dálku, které teď všichni učitelé ve zvýšené míře používají, ale jejich obsah chápou ... Více

0
Komentář k učebnímu materiálu Vesmír - osmisměrka

22.11.2020 15:41:36 (2 dny, 9 hodin a 14 minut)

Mohu vřele nedoporučit, protože obsahuje velké množství chyb - hned první \"V\" tajenky je například součást \"nov\" a \"díra\" lze také najít i jinde (první sloupec dole) a oboje rozhodí tajenku docela dost. A takových duplicit je tam bohužel víc... ... Více

0
Je možné využít blogování ve výuce?

21.11.2020 18:00:50 (3 dny, 6 hodin a 55 minut)

Kolegyně Lída Kovaříková ve svém článku shrnuje rozdílné úhly pohledu na tvorbu blogu. Za nás určitě zajímavý námět do hodin jakéhokoliv předmětu, ... Více

0
Komentář k učebnímu materiálu Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, pravý úhel

21.11.2020 17:37:23 (3 dny, 7 hodin a 18 minut)

Dobrý den, Mužu se zeptat, kde jste našly v powerpointu to ... Více

0
Společenství praxe - online setkání pro učitele

20.11.2020 17:36:45 (4 dny, 7 hodin a 19 minut)

Další společenství praxe mají své termíny:  Společenství praxe Český jazyk a literatura: 25. 11. 2020 | 10:00–13:00 | online,  Společenství praxe Umění a kultura: 1. 12. 2020 | 11:00-13:00 | online,  Společenství praxe Člověk a společnost: 8. 12. 2020 ... Více

0
ONLINE SETKÁNÍ: Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem? | 25. 11. 2020 od 20:00

19.11.2020 18:11:18 (5 dnů, 6 hodin a 44 minut)

Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací. Jaké rady má přichystané pro tvorbu třídy ... Více

0
Webinář APIV A – Realizace vzdělávání dvouletých dětí | 24. 11. 2020 od 15:00

19.11.2020 18:05:59 (5 dnů, 6 hodin a 49 minut)

Jak vhodně připravit vzdělávací nabídku? Co by mělo být hlavním obsahem činností dvouletých dětí? Webinář zaměříme na pohyb a jemnou motoriku dvouletých dětí. Lektor: Mgr. ... Více

0
Jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ

19.11.2020 14:00:53 (5 dnů, 10 hodin a 54 minut)

Vytvořili jsme pro vás krátký videonávod na to, jak: - pracovat s publikacemi, - jak pracovat s očekávanými výsledky učení v matematické, čtenářské či digitální gramotnosti, - jak pomocí nich plánovat vaši výuku, - jak díky nim sledovat pokrok v ... Více

0
Ovzduší – téma pro environmentální výchovu v zimě

19.11.2020 09:17:59 (5 dnů, 15 hodin a 37 minut)

Článek nabízí jako inspiraci způsob, jak v průběhu roku soustavně působit na žáky prostřednictvím vhodně zvolených environmentálních témat v oblastech, které jdou mimo vyučovací předměty. Ve své druhé části se článek zaměřuje na jedno ze zvolených ... Více

0
Práce v Microsoft Teams v 5. třídě ZŠ

19.11.2020 09:12:29 (5 dnů, 15 hodin a 43 minut)

Zkušenost z naší praxe ukazuje, že přechod žáků z prezenční do online výuky není obtížný, pokud mají zvládnuté některé základní postupy práce s digitálními technologiemi. Podstatným tématem je dodržování zásad zdravého a bezpečného ... Více

0
Komentář k článku Laterální čtení

18.11.2020 19:59:17 (6 dnů, 4 hodiny a 56 minut)

Sort Fact from Fiction Online with Lateral Readingvideo Stanford History ... Více