0
Založení „eseročka“ (společnosti s ručením omezeným)

30.9.2021 02:39:12 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

... Více

0
Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

30.9.2021 02:39:11 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Obvykle se v našich článcích věnujeme právům zaměstnanců a jím korespondujícím povinnostem zaměstnavatelů. V těchto pěti radách zdarma se však naopak zaměříme na základní povinnosti zaměstnanců, a to především na důsledky, které vyplývají z ... Více

0
Neplatnost právních jednání

30.9.2021 02:39:08 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Denně činíme množství právních jednání, kdy mezi nejčastější pak patří především různé typy smluv, tedy právní jednání, které právní teorie označuje za dvoustranné, v běžném životě však činíme i spoustu jednostranných právních jednání, jako je například ... Více

0
Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

30.9.2021 02:39:06 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvykle prostřednictvím zahraničních zájezdů či i pobytu v atraktivních místech v tuzemsku. Tento čas je však i velmi příhodný ... Více

0
Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

30.9.2021 02:39:04 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Podle průzkumu, který proběhl v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik biliónů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zaměstnanců, kteří podstatnou část pracovní doby tráví na sociálních sítích, slevových serverech, aukcí a dalších ... Více

0
Oddlužení jako způsob řešení úpadku

30.9.2021 02:39:02 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Manželé Malinovi měli na podzim mnoho potřebných výdajů, a to když se jim pokazila pračka, když se jim podařilo vytopit sousedy, kteří požadovali z titulu nákladů na opravu poškozených zdí částku 10.000 Kč. Kromě toho měli půjčky i z předchozích let, které však do ... Více

0
Vzájemný vztah občanského zákoníku a zákoníku práce (započtení na mzdu, ústní pracovní smlouva, předsmluvní odpovědnost)

30.9.2021 02:38:59 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Aleš Malina je čerstvým absolventem středního odborného učiliště - oboru stolař. Po převzetí výučního listu se ihned vydal na personální oddělení velké společnosti zabývající se výrobou nábytku. Tam mu sdělili, že zrovna mají jedno volné místo a že může nastoupit ... Více

0
Odstoupení od smlouvy

30.9.2021 02:38:57 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Odstoupit od smlouvy lze pokud: smlouva byla uzavřená přes internet, odstoupení bylo sjednáno smluvně, při prodlení dlužníka, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neodstranitelné vady, odstoupení učiňte vždy ... Více

0
Ochrana proti domácímu násilí

30.9.2021 02:38:55 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé fyzické či psychické násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Jednotlivé útoky mohou mít různou podobu, od zesměšňování, slovního napadání, sociální izolace až po vydírání, ... Více

0
Hroby, hrobky a hrobová místa

30.9.2021 02:38:53 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Vymezení rozdílů mezi hroby, hrobkami a hrobovými místy, jejich právní povaha, hrobové zařízení v ... Více

0
Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

30.9.2021 02:38:50 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svých domovech. Většina z nás však musí chodit do zaměstnání. Jak ovšem řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či ... Více

0
Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu

30.9.2021 02:38:48 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Došlo tak k menší změně právní terminologie, kdy pro daň z převodu nemovitosti se nyní ... Více

0
Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

30.9.2021 02:38:46 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém ... Více

0
Následky zániku manželství

30.9.2021 02:38:44 (236 dnů, 12 hodin a 17 minut)

K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jaké jsou následky ... Více

0
Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

30.9.2021 02:38:42 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

Karel Malina je čilý postarší pán, který se rád zajímá o záležitosti veřejného dění. Na úřední desce se dozvěděl, že se brzy bude konat veřejné projednání návrhu nového územního plánu jeho obce, na kterém on, jako bývalý zaměstnanec výboru pro ochranu životního ... Více

0
Osvojení - okamžitá péče, osvojení nezletilého i zletilého, informační povinnost

30.9.2021 02:38:39 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

Pan Robert s paní Eliškou se po 10 letech šťastného manželství rozhodli pro adopci nezletilého dítěte. O adopci se zajímali už delší dobu, a když našli 13letou Míšu, o kterou se její maminka nemohla z vážných zdravotních důvodů starat, nebylo třeba hledat ... Více

0
Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

30.9.2021 02:38:37 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

... Více

0
Vazba není důkazem o vině obviněného

30.9.2021 02:38:35 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž již bylo zahájeno trestní stíhání. O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět ... Více

0
Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

30.9.2021 02:38:33 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

Soudy v rámci trestního řízení mohou rozhodovat jak o náhradě škody, tak o nárocích poškozeného na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Toto řízení, jenž je vedeno samostatně, avšak souběžně s hlavním trestním řízením, se označuje jako tzv. ... Více

0
Určování rodičovství – matka je vždy jistá, otec stále nejistý

30.9.2021 02:38:30 (236 dnů, 12 hodin a 18 minut)

Pan Jaroslav Malina přicestoval do České republiky z Kanady, kam se před sedm a půl rokem odstěhoval za účelem získání lépe placeného místa. V Kanadě Jaroslav žije již pět let se svojí stávající přítelkyní i přesto, že před deseti lety uzavřel v České republice ... Více