0
Každý má právo na svobodný přístup k informacím

30.9.2021 02:38:28 (236 dnů, 12 hodin a 4 minuty)

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty ... Více

0
Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

30.9.2021 02:38:26 (236 dnů, 12 hodin a 4 minuty)

Pečovat o dítě by měli primárně jeho rodiče, mohou však nastat situace, kdy rodiče tuto péči z nějakého důvodu vykonávat nemohou nebo ji vykonávat nechtějí. Tyto případy pak řeší zákon o rodině, který stanoví, kdo se bude o dítě starat ... Více

0
Registrované partnerství

30.9.2021 02:38:24 (236 dnů, 12 hodin a 4 minuty)

Slečna Jarmila se slečnou Natašou již delší dobu spolu žily ve společné domácnosti a rozhodly se svůj vztah legalizovat vstupem do ... Více

0
Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

30.9.2021 02:38:21 (236 dnů, 12 hodin a 4 minuty)

Tento článek je zaměřen na pravidla a rady, kterými byste se měli řídit, rozhodnete-li se prodat svou nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře. Prodej nemovitosti přes realitní kancelář nabízí pro vlastníka prodávané nemovitosti značné výhody, zejména nemá-li ... Více

0
Oprávnění příslušníků Celní správy

30.9.2021 02:38:19 (236 dnů, 12 hodin a 4 minuty)

Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hranice. Dnes je jejich úkolem především dohled nad bezpečností přepravovaného zboží a výběr cel. Celníci však mají mimo ... Více

0
Právo na osobní styk rodiče s dítětem

30.9.2021 02:38:17 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

V případě, že se rozvádíte a máte děti, musí soud rozhodnout o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Soud může schválit dohodu rodičů, pokud dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti je v souladu se ... Více

0
Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte

30.9.2021 02:38:15 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Ústavní soud se zastal řidiče, právně zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Kaustou, jenž se před čtyřmi lety při couvání se svým osobním motorovým vozidlem v prostoru obytné zóny na parkovišti před obchodním domem střetl s ročním dítětem, které v důsledku tohoto ... Více

0
Péče o dítě po rozvodu manželství

30.9.2021 02:38:12 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Soud schválil dohodu rodičů Karla a Adély Malinových o úpravě poměrů k nezletilému Jakubovi pro dobu po rozvodu jejich manželství. V dohodě bylo stanoveno, že Jakub se svěřuje do výlučné péče matky s tím, že otec má právo styku s Jakubem každý lichý ... Více

0
Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

30.9.2021 02:38:10 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří zejména v souvislosti ve vztahu matka dítěte a otec, kteří spolu nežijí, popř. ... Více

0
Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

30.9.2021 02:38:08 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Obviněným se stává podezřelý z trestného činu v okamžiku, jakmile je mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomtéž momentě však osoba obviněná z trestného činu získává možnost uplatňovat práva, které jí z pozice ... Více

0
Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

30.9.2021 02:38:06 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 2003 se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné ... Více

0
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

30.9.2021 02:38:04 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné prostřednictvím jejich postoupení, čímž dojde ke změně věřitele. Smlouva o postoupení pohledávky musí být písemná a ... Více

0
Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

30.9.2021 02:38:01 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Pan Robert Malina s paní Miluší Malinovou uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilému synovi Pavlovi po dobu po rozvodu. V dohodě, kterou soud rozsudkem schválil, bylo stanoveno, že syn se po rozvodu svěřuje do péče Miluše Malinové a Robert Malina se zavazuje platit každý ... Více

0
Výživné na děti – nárok, rozsah a vymáhání

30.9.2021 02:37:59 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Matěj Malina je 23 letý student soukromé obchodní akademie. Od té doby, co ukončil povinnou školní docházku, navštěvoval střední odborné učiliště, kde studoval učební obor – stolař. Po vyučení (v jeho 18 letech) se rozhodl pokračovat v dalším studiu, a to proto, že se mu ... Více

0
Jak vypořádat společné jmění manželů

30.9.2021 02:37:57 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Předně se na rozdělení společného jmění s bývalým manželem pokuste dohodnout, požádejte o vypořádání soud návrhem na rozdělení společného majetku, v případě nedohody může o rozdělení ... Více

0
Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

30.9.2021 02:37:55 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Chystáte se prodat nebo pronajmout Váš dům či byt, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit? Máte problémy s bývalým partnerem, který se i po Vašem rozchodu, nemá v úmyslu vystěhovat z ... Více

0
Exekuce a její druhy

30.9.2021 02:37:52 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně ... Více

0
Silniční kontrola

30.9.2021 02:37:50 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat. Přesto jsou silniční kontroly nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, a to ať se jedná jen o ... Více

0
Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

30.9.2021 02:37:48 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Helena se při oslavách příchodu Nového roku, na náměstí v Ostravě, seznámila s o 10 let mladším Richardem Malinou. Po krátké známosti a zejména naléhání Richarda si 30. května 2014 oba řekli své ano a vstoupili do svazku manželského. Dva měsíce na to, začaly chodit na ... Více

0
Rozvodové řízení – podmínky a novinky

30.9.2021 02:37:46 (236 dnů, 12 hodin a 5 minut)

Manželé Jan a Jana Malinovi se po dlouhodobých sporech rozhodli jít každý svou cestou. Naštěstí spory vedli smírnou formou a slovo dohoda jim nebylo cizí. Rozhodli se proto pro tzv. „smluvený“ rozvod, avšak starost jim dělalo to, že nesplní podmínku uvedenou v ... Více