0
Určování otcovství

30.9.2021 02:37:43 (236 dnů, 11 hodin a 51 minut)

V českém právu platí odjakživa zásada „mater sempre certa est“, neboli matka dítěte je žena, která dítě porodila (a to i v případě náhradního mateřství, kdy se žena dohodne s jinou ženou, že v sobě odnosí její embryo – tzv. surrogátní dohody jsou v české právní ... Více

0
Jak postupovat v případě dědění

30.9.2021 02:37:41 (236 dnů, 11 hodin a 51 minut)

Na základě současné právní úpravy lze v zásadě dědit majetek po zemřelém ze dvou právních důvodů. Prvním z nich je platná závěť zůstavitele, a druhým je dědění v rámci zákonné dědické posloupnosti, která se uplatní tehdy, jestliže zemřelý žádnou závěť po ... Více

0
Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci

30.9.2021 02:37:39 (236 dnů, 11 hodin a 51 minut)

Zaměstnanec vykonává zaměstnání zejména za účelem dosahování mzdy, kterou si se zaměstnavatelem sjednal. V určování výše mzdy je zaměstnavatel limitován pouze ustanoveními o minimální a zaručené mzdě. Vedle nároku na mzdu za vykonanou práci však může zaměstnanci ... Více

0
Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

30.9.2021 02:37:37 (236 dnů, 11 hodin a 51 minut)

V zásadě platí, že zaměstnance lze převést na jinou práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě jen na základě změny pracovní smlouvy, se kterou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Zákoník práce však v určitých případech připouští převedení zaměstnance na ... Více

0
Kdy je dlužník v prodlení

30.9.2021 02:37:35 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Novomanželé Malinovi si do svého bytu plánovali koupit novou kuchyňskou linku, neboť původní kuchyňská linka v bytě, do kterého se nastěhovali, již byla v havarijním stavu. Pan Malina domluvil schůzku s jednatelem místní společnosti KuchLin s.r.o., která se specializovala na ... Více

0
Spolky – přechod na novou úpravu

30.9.2021 02:37:32 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Fotbalový klub pod názvem TJ Nový zákonov, jež svou existenci datuje již od 30. let 20. století má dohromady 30 členů. Stanovy fotbalového klubu nebyly dotčené změnou více jak dvacet let, ale s tím si předseda klubu pan Borůvka po celou dobu nedělal starost. Zděšení ve vedení ... Více

0
Podílové spoluvlastnictví

30.9.2021 02:37:30 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud pak není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech ... Více

0
Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

30.9.2021 02:37:28 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Téměř jakákoliv pracovní činnost v sobě obnáší riziko úrazu popř. nemoci z povolání, byť výkon některých zaměstnání je rizikovější více a některý méně. Ne každý úraz, ke kterému dojde v zaměstnání, však musí být nutně úrazem pracovním - např. úraz, který ... Více

0
Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost

30.9.2021 02:37:26 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Cyklostezka přerušená přechodem pro chodce, kde musejí cyklisté sesedat – to byl až donedávna obrázek běžný v každém větším i menším městě či obci. Velkou úlevu milovníkům jízdních kol přináší nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu ... Více

0
Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

30.9.2021 02:37:23 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Pan Jahoda působil na své okolí velmi seriozním dojmem a v ostatních lidech budil dojem, že je velmi spolehlivý. Přesto si pan Malina vyžádal i ručitelské prohlášení, které podepsala matka pana Jahody. Svoji vizi o prodeji amerických dezertů se snažil pan Jahoda naplnit za ... Více

0
Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

30.9.2021 02:37:21 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Jak se bránit v mezích zákona při sousedském sporu se dozvíme v následujících pěti radách. Hned na začátku je důležité také poznamenat, že práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší rovněž v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda jde o rodinný ... Více

0
Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

30.9.2021 02:37:19 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla taková, jakou si ji naplánujeme či nám její představu načrtnou ... Více

0
Domácí násilí

30.9.2021 02:37:17 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Domácí násilí bylo po dlouhá léta veřejným tabu, kdy společnost vůči násilným vztahům v rodinách zavírala oči a předstírala, že je nevidí, přičemž i samotný stát se od těchto případů zcela distancoval a odmítal se do nich jakýmkoliv způsobem vměšovat, s tím, že ... Více

0
Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

30.9.2021 02:37:14 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce a u zaměstnanců ve veřejném ... Více

0
Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

30.9.2021 02:37:12 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Krásná zákoutí podhůří Beskyd lákají kdekoho. Jedno z těchto přírodou zalitých míst nabízela i vesnička Netolickov, kde se naskytla panu Václavu Borůvkovi jedinečná příležitost v podobě koupi pozemku. V tomto nádherném kraji nedotčeném civilizací se rozhodl postavit ... Více

0
Právní jednání - neplatnost, forma a výklad

30.9.2021 02:37:10 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Pan Jahoda si u jisté nábytkářské společnosti objednal skříň, a to i s dovozem do domu. Když řidič skříň v rozloženém stavu panu Jahodovi dovezl a složil před domem, došlo mezi panem Jahodou a řidičem ke sporu. Pan Jahoda trval na tom, že mu má rozloženou skříň donést ... Více

0
Zákonná posloupnost dědění

30.9.2021 02:37:08 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ... Více

0
Jak správně postupovat při reklamaci

30.9.2021 02:37:07 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Stejně jako v případě článku ohledně pravidel nakupování na internetu je tento příspěvek zaměřen na spotřebitele, čili osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a to na postup reklamace vadného zboží ... Více

0
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

30.9.2021 02:37:04 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy máte možnost podat proti rozhodnutí soudu odvolání. Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a lze se jim ... Více

0
Jak postupovat v případě darování

30.9.2021 02:37:02 (236 dnů, 11 hodin a 52 minut)

Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že určitá osoba (dárce) věnuje druhé osobě (obdarovanému) svou věc, či soubor věcí, aniž by za ně požadoval ... Více