0
Katastr nemovitostí - Co je psáno, to je dáno

30.9.2021 02:37:00 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Pan Jindřich Malina se se svou rodinou rozhodl koupit byt, který viděl na prodej v novinách. Byt podle výpisu z katastru nemovitostí patřil Zdeňkovi Borůvkovi. Třípokojový byt se manželům Malinovým velice líbil, dokonce byl i za dobrou cenu v porovnání s obdobnými byty tohoto ... Více

0
Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

30.9.2021 02:36:58 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

... Více

0
Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

30.9.2021 02:36:55 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva a ... Více

0
Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

30.9.2021 02:36:53 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energetické náročnosti, do této doby se tato povinnost týkala pouze novostaveb a větších ... Více

0
"Šmejdi" - nekalé praktiky na předváděcích akcích

30.9.2021 02:36:51 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků a služeb. Za nekalou obchodní praktiku se považuje, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ... Více

0
Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

30.9.2021 02:36:49 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

... Více

0
Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy

30.9.2021 02:36:46 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Je zřejmě, že většina z nás nevykonává své zaměstnání jen proto, „že dělání všechny smutky zahání, ale především proto, abychom za vydělané peníze byli schopni pokrýt zejména své základní hmotné potřeby. Výše mzdy je tak pro mnohé i kritériem při hledání ... Více

0
Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

30.9.2021 02:36:44 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

... podat žádost o rozvod manželství. Dohodněte se na rodičovské zodpovědnosti a pokuste se o nesporný rozvod. K vypořádání společného jmění manželů si ... Více

0
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

30.9.2021 02:36:42 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu, že se peněžní sumy zajištěné směnkou nemusí domáhat prostřednictvím podáváním žaloby, nýbrž mohou podat návrh na ... Více

0
Jak postupovat před nákupem automobilu

30.9.2021 02:36:40 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, staří a další podstatné technické skutečnosti, odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina ... Více

0
Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

30.9.2021 02:36:38 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Pan Jaromír Malina se rozhodl na svém pozemku postavit garáž pro svůj automobil. Jakmile započal se stavbou garáže, rozhodl se, že za zbytek staviva si ještě postaví udírnu. Garáž postavil za necelé tři měsíce a udírnu poté asi za čtrnáct dní. Měsíc po dokončení udírny ... Více

0
Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce

30.9.2021 02:36:35 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Pan Malina se v květnu zúčastnil koncertu regionální rokové kapely Ostravačka, který se konal ve večerních hodinách na místním fotbalovém hřišti. Během koncertu vypil dohromady 8 dvanácti stupňových piv, které ho přivedly do takového stavu, že ztratil švýcarské hodinky v ... Více

0
Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

30.9.2021 02:36:33 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Rozhodli jste se, že někomu zapůjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o zápůjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení ... Více

0
Pravidla při nákupu zboží přes internet

30.9.2021 02:36:31 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo ... Více

0
Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

30.9.2021 02:36:29 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo ... Více

0
Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

30.9.2021 02:36:26 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem obecní policie je zabezpečování veřejného pořádku v rámci obce a plnění dalších úkolů, přičemž ve stanoveném rozsahu spolupracuje s Policií České ... Více

0
Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí

30.9.2021 02:36:24 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

V malé obci tři stavebníci postavili krásný moderní dům, který se skládal z devíti bytových jednotek. Vlastníkem tří z nich byl pan Václav Malina, další tři měl ve vlastnictví Mikeš Borůvka a zbývající jednotky vlastnila paní Helenka Nováková. Všichni tři vlastníci se ... Více

0
Zrušení a oddělení spoluvlastnictví

30.9.2021 02:36:22 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Sourozenci Břéťa a Vláďa Malinovi již z dob dospívání měli spolu velmi napjaté vztahy. Břéťa byl velmi manuálně šikovný, takový domácí kutil. Rád trávil volný čas v otcově dílně a otec za to byl na Břéťu náležitě pyšný a také to okázale dával všem okolo ... Více

0
Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

30.9.2021 02:36:20 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání) a základní povinností nájemce je platit ... Více

0
Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

30.9.2021 02:36:17 (236 dnů, 11 hodin a 38 minut)

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit jen v řízení o přečinech, tj. v řízení o nedbalostních trestných činech a těch ... Více