0
Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

30.9.2021 02:36:15 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Právník radí: kterém soudu žalobu o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod) adresovat, jaký bude soudní poplatek, obsah podání. Vzor ... Více

0
Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

30.9.2021 02:36:13 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Jelikož se při převodu nemovitosti často jedná o majetek velké hodnoty, platí pro kupní smlouvy ohledně nemovitostí přísnější ... Více

0
Spoluvlastnictví – správa společné věci

30.9.2021 02:36:12 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Tonda Malina se svými dvěma bratry zdědil po svých rodičích krásné stavení. Dědictví nabyli bratři do spoluvlastnictví. Nejstarší Jenda se s těhotnou manželkou do stavení nastěhoval. Tonda ani Vojta nic nenamítali, protože věděli, že Jenda nutně potřebuje zajistit rodině ... Více

0
Náhrada škody – za odložené věci neručíme

30.9.2021 02:36:10 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Rodina Malinových se rozhodla vyrazit na výlet do Beskyd. První den navštívili Lysou horou a také přehradu Šanci. Na vrcholu Lysé hory se seznámili s dalším turistou Lukášem Jahodou, který jim doporučil navštívit také horu Smrk, ze které se nabízí krásný výhled. Po sestupu ... Více

0
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

30.9.2021 02:36:07 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i osobám zdravotně postiženým a mladistvým zaměstnancům. Zákoník práce tuto zvláštní ochranu ... Více

0
Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

30.9.2021 02:36:05 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému činu doznal, a to podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Oba typy odklonů trestního řízení lze ... Více

0
Promlčení dluhů a jiných závazků

30.9.2021 02:36:03 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Právo se promlčuje, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Rovněž se nepromlčují práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový ... Více

0
Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

30.9.2021 02:36:01 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

V tomto díle se zaměříme na další důležité osobní překážky zaměstnanců, stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., které kromě okruhu pracovních překážek stanoví rovněž rozsah pracovního volna v případě těchto překážek a také to, zda zaměstnanci přísluší ... Více

0
Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete

30.9.2021 02:35:58 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Pan Cyril Malina je vášnivý pejskař, který se věnuje tomuto koníčku již přes 30 let. Pravidelně se svým německým ovčákem Maxem trénuje na cvičáku, kde se také seznámil s dalším pejskařem, panem Zbyškem Borůvkou. Zbyšek na cvičák nechodil tak úplně dobrovolně, neboť ... Více

0
Náhrada škody – osoba nebezpečných vlastností

30.9.2021 02:35:56 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Pan Malina se každý týden schází se svými přáteli v klubovně, kde společně hrají mariáš. Jednou jej oslovil Petr Borůvka, známý svou kleptomanií, aby ho vzal mezi své přátele. Malina chvíli váhal, neboť si byl vědom jeho špatných vlastností. Nakonec ho však mezi své ... Více

0
Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

30.9.2021 02:35:54 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu stejně jako například v případě spotřebitelů poskytována zvýšená ... Více

0
Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

30.9.2021 02:35:52 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž ... Více

0
Pravomoci policisty České republiky

30.9.2021 02:35:49 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku ... Více

0
Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

30.9.2021 02:35:47 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech (například asistence při dopravních nehodách). Úkoly hasičského záchranného sboru plní ... Více

0
Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti

30.9.2021 02:35:45 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Slečna Vilemína Borůvková pochází z rozvětvené rodiny Borůvkových. Jednoho krásného dne zdědila po svých předcích obrovský statek, do kterého se následně přestěhovala. Jak už tak bývá zvykem, rozhodla se uspořádat tzv. „kolaudační“ večírek. Pozvala pár přátel, ... Více

0
Sousedské vztahy a imise

30.9.2021 02:35:43 (236 dnů, 11 hodin a 24 minut)

Do malebné vesničky Jahůdkov se přistěhovali noví manželé Borůvkovi se třemi dětmi a dvěma psy. Jejich jedinými sousedy byli postarší manželé Malinovi, kteří byli zvyklí na samotu a klid, který v bydlení doposud měli. To se však změnilo a Malinovým začal vadit nejen ... Více

0
Překážky v práci

30.9.2021 02:35:41 (236 dnů, 11 hodin a 25 minut)

Překážky v práci mohou existovat jak na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec nemůže řádně vykonávat náplň své pracovní činnosti, tak i na straně zaměstnavatele, kdy naopak zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnanci práci podle jeho ... Více

0
Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance

30.9.2021 02:35:38 (236 dnů, 11 hodin a 25 minut)

Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný čin ho podáváte, ať už je to například pro trestný čin podvodu, pomluvy či neplacení výživného, stejně tak jako ... Více

0
Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

30.9.2021 02:35:36 (236 dnů, 11 hodin a 25 minut)

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné ... Více

0
Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

30.9.2021 02:35:34 (236 dnů, 11 hodin a 25 minut)

S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestného činu do právních předpisů se pro počet narůstajících případů nebezpečného pronásledování ... Více