0
Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení

30.9.2021 02:35:32 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Dědeček Kamil Malina žil po celý život v rodinném domě na okraji malebné vesnice Jahůdkov. Jednalo se o velký dům s rozlehlou zahradou a políčkem. Jak plynul čas, přestával mít sílu na to, aby se o celou usedlost postaral. Proto se rozhodl dům i s pozemky prodat a pořídit si ... Více

0
Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

30.9.2021 02:35:29 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Martina Malinová už delší dobu trpěla bolestí páteře a kloubů. Kamarádka Ivana Jahodová jí doporučila návštěvu Střediska alternativní péče o zdraví Šarlatáni s.r.o., které poskytovalo širokou škálu služeb od poradenské činnosti až po akupunkturu. Na prvním sezení se ... Více

0
Práva pacienta

30.9.2021 02:35:27 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Zajímá Vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těchto pěti radách zdarma. Základní zásadou je, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité ... Více

0
Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

30.9.2021 02:35:25 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích, jestliže nejde o jiný správní delikt anebo o ... Více

0
Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích

30.9.2021 02:35:23 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Manželé Malinovi se rozhodli za celoročně ušetřené peníze jet na dovolenou. Na internetu si vyhledali začínající Cestovní kancelář Šmelina s.r.o., kde se jim zalíbil zájezd na 10 dnů do Chorvatska. V ceně zájezdu byly i veškeré poplatky spojené s dopravou luxusním ... Více

0
Přípustnost používání bezpečnostních kamer

30.9.2021 02:35:20 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným nástrojem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává do popředí otázka, zda jsou provozovatelé kamerových systémů k tomuto vůbec oprávněni, a zda tak nedochází k ... Více

0
Jak podat trestní oznámení

30.9.2021 02:35:18 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný čin ho podáváte, ať už je to například pro trestný čin podvodu, pomluvy či neplacení výživného, stejně tak jako ... Více

0
Dohoda o vině a trestu

30.9.2021 02:35:16 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Od 1. 9. 2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho vině ... Více

0
Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

30.9.2021 02:35:14 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti. S odsouzenými ve výkonu ... Více

0
Výměnek a důchod – možná forma zaopatření ve stáří

30.9.2021 02:35:12 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Manželé Malinovi měli ve společném jmění manželů dvoupatrový rodinný dům v podhorské vesničce v Beskydech, na jehož údržbu a provoz již vlastními silami a finančními prostředky přestávali stačit. Jejich syn Jirka bydlel v malé garsonce v Praze, kde také podnikal, ... Více

0
Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

30.9.2021 02:35:09 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

V případě, že je proti někomu vedeno trestní řízení, je obvykle na jeho rozhodnutí, zda si zvolí svého obhájce. V některých případech však musí mít obviněný obhájce obligatorně ze zákona. Jedná se o případy tzv. ... Více

0
Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

30.9.2021 02:35:07 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete ... Více

0
Bez peněz do autoservisu nelez

30.9.2021 02:35:05 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Panu Petru Malinovi se na jeho osobním automobilu pokazila převodovka. Za účelem opravy navštívil nedaleký autoservis Eduarda Borůvky. Dohodl se s ním, že oprava převodovky bude stát 7.000 Kč. Jakmile byla oprava hotová, Eduard kontaktoval Petra s tím, že si může pro opravený ... Více

0
Jak najít dobrého advokáta

30.9.2021 02:35:03 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo ... Více

0
Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

30.9.2021 02:35:00 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ... Více

0
V nouzi poznáš přítele

30.9.2021 02:34:58 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

V samoobsluze na náměstí pan Ondřej Malina pracoval již bezmála 20 let. Po otevření nedalekého nového obchodního centra, byl majitel samoobsluhy okolnostmi přinucen tuto uzavřít a pan Malina ve svých padesáti letech zůstal bez práce. Odstupné Malinovi stačilo sotva na 4 ... Více

0
I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

30.9.2021 02:34:56 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti, prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda Malina, nebožtíka Oldu již za jeho života velmi nenáviděl a pomlouval a rozhodl se jej znevažovat i po jeho smrti, a to zrovna ne ... Více

0
Vlastnické právo k nemovitosti je možné pozbýt v důsledku vyvlastnění

30.9.2021 02:34:54 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Přesto, že je vlastnické právo chráněno mnoha právními předpisy, mimo jiné i Listinou základních práv a svobod, je možné o vlastnické či jiné právo k nemovitosti ve výjimečných případech přijít, a to na základě vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo ... Více

0
Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

30.9.2021 02:34:51 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů ... Více

0
Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

30.9.2021 02:34:49 (368 dnů, 10 hodin a 30 minut)

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a ... Více