0
Přehled jednání Ústavního soudu pro 49. kalendářní týden roku 2020

27.11.2020 08:00:00 (2 dny, 22 hodin a 12 minut)

Po dobu nouzového stavu budou nálezy Ústavního soudu vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu bude v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na webových stránkách ... Více

1
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/16 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

16.11.2020 11:38:07 (13 dnů, 18 hodin a 33 minut)

Právní úprava Národního zdravotnického informačního systému je ... Více

1
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1559/20 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

16.11.2020 11:14:55 (13 dnů, 18 hodin a 57 minut)

Generální inspekce bezpečnostních sborů musí znovu vyšetřit incident ve ... Více

2
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1255/18 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s právní větou

16.11.2020 10:46:32 (13 dnů, 19 hodin a 25 minut)

K hodnocení účelnosti nákladů vzniklých poškozenému ... Více

1
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2058/20 dne 18. listopadu 2020

16.11.2020 10:44:25 (13 dnů, 19 hodin a 27 minut)

... Více

1
Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. kalendářní týden roku 2020

12.11.2020 14:16:51 (17 dnů, 15 hodin a 55 minut)

Po dobu nouzového stavu budou nálezy Ústavního soudu vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu bude v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na webových stránkách ... Více

4
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/17 dne 11. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

11.11.2020 09:04:41 (18 dnů, 21 hodin a 7 minut)

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o ochraně spotřebitele upravující tzv. negativní ... Více

5
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 702/20 dne 10. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

9.11.2020 08:53:06 (20 dnů, 21 hodin a 18 minut)

K otázce korektivu dobrých mravů při uplatnění práv ze smlouvy o úvěru věřitelkou vůči ... Více

0
Přehled jednání Ústavního soudu pro 46. kalendářní týden roku 2020

6.11.2020 07:01:33 (23 dnů, 23 hodin a 10 minut)

Po dobu nouzového stavu budou nálezy Ústavního soudu vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu bude v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na webových stránkách ... Více

0
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2410/18 dne 3. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

3.11.2020 07:24:05 (26 dnů, 22 hodin a 47 minut)

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost proti postupu státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklízení ... Více

0
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1231/20 dne 2. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

30.10.2020 09:15:31 (30 dnů, 20 hodin a 56 minut)

Uplatňování nároku soudního exekutora na odměnu v insolvenčním řízení při ... Více

0
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2856/19 dne 2. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

30.10.2020 09:12:52 (30 dnů, 20 hodin a 59 minut)

Otázka dobré víry v nabytí vlastnického práva k pozemkům podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých ... Více

0
Přehled jednání Ústavního soudu pro 45. kalendářní týden roku 2020

29.10.2020 10:22:51 (31 dnů, 19 hodin a 49 minut)

Po dobu nouzového stavu budou nálezy Ústavního soudu vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu bude v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na webových stránkách ... Více

0
Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4071/19 dne 26. října 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou

26.10.2020 07:20:10 (34 dnů, 22 hodin a 51 minut)

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem ... Více