0
HOMILIE: Přidává utrpení životu hodnotu?

15.9.2021 01:16:32 (333 dnů, 9 hodin a 51 minut)

Evangelium této neděle je částí Ježíšovy velekněžské modlitby. Jeho pozadím je vztah utrpení a vzkříšení. Můžeme si všimnout, že tu nenajdeme žádný výrazný znak smutku, ale jen odhodlání jít dopředu a splnit svůj úkol. Jinak se to jeví u synoptiků, kde je více ... Více

0
HOMILIE: Být co nejblíže Pánu? Sestoupit ke všem

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

... Více

0
Lipnická bible v Klementinu

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Vzácnou 600 let starou Lipnickou bibli zapůjčilo do pražského Klementina washingtonské Muzeum Bible. V Zrcadlové kapli ji v první půlce září zhlédly ... Více

0
Vtáhnout je do chodu domácnosti

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Je u vás běžné, že děti si doma po sobě uklízí, že se podílí na domácích pracích – a to bez odmlouvání a samy od sebe? S největší pravděpodobností budete patřit spíš k většině maminek, které se cítí být na domácnost samy, a ačkoliv vynakládají úsilí, ... Více

0
Svobodu jsme si nevybojovali

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Zvonici v Tatrách, oltář na Vřesové Studánce, křtitelnici v kostele u Pražského Jezulátka a další díla sochaře OTMARA OLIVY představuje nový Cyrilometodějský ... Více

0
Nikdo se nemůže izolovat

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Přinášíme plné znění projevu papeže Františka k politickým a společenským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě Prezidentského paláce v Bratislavě při návštěvě Slovenska ... Více

0
Příběh první české světice

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

V pozdním létě roku 921 skončila na Tetíně pozemská pouť přemyslovské kněžny Ludmily rukama najatých vrahů. Proč se tak stalo, jak místo jejího mučednictví vypadá dnes a jakou inspirací je nám tato první ... Více

0
František, poutník v srdci Evropy

14.9.2021 00:00:00 (334 dnů, 11 hodin a 7 minut)

„S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“ provází Slováky papež František na své 34. apoštolské cestě. Na Slovensko přiletěl v neděli 12. září a zdrží se až do středy ... Více

0
Přichází posunout periferii ke středu

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Košické sídliště Luník IX je pro mnohé symbolem nejhlubší lidské bídy a syrové reality vyloučení Romů. Papež František sem 14. září přijede právě proto. A už nyní je jasné, že jde o obrovský krok nejen pro ... Více

0
Program na Luníku IX spojuje mnohé

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

„Raz, dva, tři, čtyři – kluci, jedem!“ Jídelnou přeměněnou na zkušební sál zarachotí ostrý rytmus a pětice chlapců vykročí tanečními kroky. Za pár dní svůj kousek předvedou před tisíci poutníků na ... Více

0
HOMILIE: Milovat Boha nerozděleným srdcem

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

... Více

0
Život Charity na fotografi cké výstavě

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Fotografická výstava Můj svět začala minulou středu v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Potrvá až do ... Více

0
Antonín Dvořák a sv. Ludmila

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Jen sedm dnů dělí od sebe dvě jubilea letošního podzimu: 8. září uplyne 180 let od narození Antonína Dvořáka. O týden později 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Jména přemyslovské kněžny a českého skladatele spojuje ale víc než jen dvě data ... Více

0
Kardinál v čele odporu

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Kardinál Stefan Wyszyński byl nejen v rodném Polsku symbolem odporu proti komunismu. 12. září bude ve Varšavě zapsán ... Více

0
Slovenská setkání Svatého otce

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Dvanáctiminutovým hlaholem zvonů z kostelů všech slovenských diecézí přivítá v neděli 12. září v 15.30 zdejší církev papeže Františka. Do země pod Tatrami přicestuje Svatý otec právě v tento čas a zdrží se do středy 15. září odpoledne. Čeká ho nabitý a v mnohém ... Více

0
Začal týdenní eucharistický kongres

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

„Všechno mé pramení z tebe,“ zní motto 52. Mezinárodního eucharistického kongresu, který začal slavnostní mší svatou na budapešťském náměstí Hrdinů. Za „velké znamení naděje, otevřenosti a znovuzrození“ označil týdenní akci s nabitým programem její hostitel, ... Více

0
Školy znovu přivítaly žáky

7.9.2021 00:00:00 (341 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Do školních lavic se minulý týden vrátilo také na sedmnáct tisíc žáků a studentů, kteří navštěvují 95 církevních škol. Úplně poprvé zahájily školní rok dvě nové školy s ... Více

0
HOMILIE: Abychom viděli a slyšeli

31.8.2021 00:00:00 (348 dnů, 11 hodin a 7 minut)

... Více

0
Rodiny poznávaly svatého Josefa

31.8.2021 00:00:00 (348 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Uzavřít prázdniny, ale také oslavit Rok sv. Josefa a narozeniny arcibiskupa Jana Graubnera připutovaly v sobotu na Svatý Hostýn ... Více

0
Mám pro hledající pochopení

31.8.2021 00:00:00 (348 dnů, 11 hodin a 7 minut)

Mnoho z těch, kteří vyrůstali na písních jako Purpura, Tulipán nebo Láska nebeská, si je může zpívat už jen z nebeských kůrů. Jejich autor JIŘÍ SUCHÝ ale tady na zemi dál neúnavně tvoří. A ve svých nejnovějších knihách si povídá přímo ... Více